Giấy dán tường LIVING 70169-3

Giấy dán tường LIVING 70169-3