Giấy dán tường LIVING 70168-1

Giấy dán tường LIVING 70168-1