Giấy dán tường LIVING 70166-2

Giấy dán tường LIVING 70166-2