Giấy dán tường LIVING 70162-7

Giấy dán tường LIVING 70162-7