Giấy dán tường LIVING 70158-2

Giấy dán tường LIVING 70158-2