Giấy dán tường LIVING 70153-2

Giấy dán tường LIVING 70153-2