Giấy dán tường LIVING 70140-2

Giấy dán tường LIVING 70140-2