Giấy dán tường GRACIA 83055-1

Giấy dán tường GRACIA 83055-1