Giấy dán tường GRACIA 83049-1

Giấy dán tường GRACIA 83049-1