Giấy dán tường GRACIA 83048-4

Giấy dán tường GRACIA 83048-4