Giấy dán tường GRACIA 83040-3

Giấy dán tường GRACIA 83040-3