Giấy dán tường GRACIA 83039-3

Giấy dán tường GRACIA 83039-3