Giấy dán tường GRACIA 82975-1

Giấy dán tường GRACIA 82975-1