Giấy dán tường GRACIA 82909-2

Giấy dán tường GRACIA 82909-2