Giấy dán tường GRACIA 82328-2

Giấy dán tường GRACIA 82328-2