Giấy dán tường GRACIA 7034-2

Giấy dán tường GRACIA 7034-2