Giấy dán tường GRACIA 7018-2

Giấy dán tường GRACIA 7018-2