Giấy dán tường GARDEN 83022-3

Giấy dán tường GARDEN 83022-3