Giấy dán tường EROOM 2053-1

Giấy dán tường EROOM 2053-1