Giấy dán tường EROOM 2051-3

Giấy dán tường EROOM 2051-3