Giấy dán tường EROOM 2050-3

Giấy dán tường EROOM 2050-3