Giấy dán tường EROOM 2049-6

Giấy dán tường EROOM 2049-6