Giấy dán tường EROOM 2039-8

Giấy dán tường EROOM 2039-8