Giấy dán tường EROOM 2038-5

Giấy dán tường EROOM 2038-5