Giấy dán tường EROOM 2032-3

Giấy dán tường EROOM 2032-3