Giấy dán tường EROOM 2029-5

Giấy dán tường EROOM 2029-5