Giấy dán tường EROOM 2029-2

Giấy dán tường EROOM 2029-2