Giấy dán tường DREAM WORLD D5043-1

Giấy dán tường DREAM WORLD D5043-1