Giấy dán tường DARAE 1812-1

Giấy dán tường DARAE 1812-1