Giấy dán tường DARAE 1810-4

Giấy dán tường DARAE 1810-4