Giấy dán tường DARAE 1810-3

Giấy dán tường DARAE 1810-3