Giấy dán tường DARAE 1809-3

Giấy dán tường DARAE 1809-3