Giấy dán tường DARAE 1804-4

Giấy dán tường DARAE 1804-4