Giấy dán tường DARAE 1803-3

Giấy dán tường DARAE 1803-3