Giấy dán tường DARAE 1803-2

Giấy dán tường DARAE 1803-2