Giấy dán tường DARAE 1799-2

Giấy dán tường DARAE 1799-2