Giấy dán tường DARAE 1797-3

Giấy dán tường DARAE 1797-3