Giấy dán tường DARAE 1796-2

Giấy dán tường DARAE 1796-2