Giấy dán tường DARAE 1794-2

Giấy dán tường DARAE 1794-2