Giấy dán tường DARAE 1778-1

Giấy dán tường DARAE 1778-1