Giấy dán tường DARAE 1747-2

Giấy dán tường DARAE 1747-2