Giấy dán tường DARAE 1735-2

Giấy dán tường DARAE 1735-2