Giấy dán tường BEVIS 82443-3

Giấy dán tường BEVIS 82443-3