Giấy dán tường BEVIS 82440-21

Giấy dán tường BEVIS 82440-21