Giấy dán tường BEVIS 82437-5

Giấy dán tường BEVIS 82437-5