Giấy dán tường BEVIS 82437-2

Giấy dán tường BEVIS 82437-2