Giấy dán tường BEVIS 82432-4

Giấy dán tường BEVIS 82432-4