Giấy dán tường BEVIS 82423-3

Giấy dán tường BEVIS 82423-3