Giấy dán tường BEVIS 82418-2

Giấy dán tường BEVIS 82418-2