Giấy dán tường BEVIS 82417-8

Giấy dán tường BEVIS 82417-8